September 27, 2009

RAHSIA pasangan

ORANG tua dulu diketahui memang banyak kepercayaan dan pantanglarangnya termasuklah, dalam urusan mencari pasangan hidup. Percayaatau tidak orang tua dulu kebanyakan berpegang kepada konsep untukmengetahui sifat mahupun ciri peribadi calon pasangan yang dipilih,perlulah diketahui kedudukannya dalam struktur keluarga.
Orang tua dulu percaya, urutan kelahiran boleh mempengaruhi perilakuseseorang dalam menjalin hubungan kasih sayang. Maka itulah ada yangamat yakin, anak sulung sebaik-baiknya tidak sesuai berkahwin denganpasangan juga anak sulung. Alasan diberi, kedua-duanya mempunyaisifat dasar yang sama, setidak-tidaknya sifat manja dan keras kepala.
Begitu jugalah jika anak bongsu, elakkan mencari pasangan yang sama-sama bongsu dalam keluarga kerana kedua-duanya sukar mengawalsituasi. Selain itu, jika anak bongsu bertemu anak tunggal, hubunganitu turut dikatakan, bakal bergejolak kerana kedua-duanya sama-samamemerlukan perhatian.
Bagaimanapun, sulung bertemu tunggal ada keserasian, tetapi anaksulung tidak boleh terlalu tegas. Kecenderungan anak tunggal yangmanja bererti harus ada pengorbanan dan mesti fahami keadaan itu.
Pasangan sama kedudukan anak tengah pula dikatakan, sangat padan.Pasangan ini dapat pergi ke mana pun dan memutuskan apa saja yangmereka sukai. Apabila yang satu cenderung seperti anak sulung,pasangannya pula seperti anak bongsu. Dengan begitu, mereka berduadapat saling melengkapi.
Benar atau salah pandangan mahupun saranan orang tua dulu itu,tidaklah diketahui kebenarannya, tetapi ramai mengakui, persoalanini sehingga kini masih menjadi bahan bicara. Namun, jika dihalusiada kebenaran kerana lazimnya, untuk mengetahui karakter seseorangantara cara yang dapat dilihat adalah melalui urutan kelahiran,selain berdasarkan tarikh lahir.
Bagaimanapun, jika sudah ditakdirkan bertemu jodoh mampukah perasaancinta dan kasih sayang itu diketepikan?
Kepercayaan sekadar satu panduan
Ahli psikologi Barat, Dr. Kevin Leman membuat huraian mengenaihubungan pasangan mengikut urutan dalam keluarga.
Terpulanglah kepada anda sama ada mahu percaya atau tidak:
Sulung dengan sulung
Berpeluang besar untuk sering bertegang urat. Masing-masing sentiasasuka berkeras ataupun dalam menentukan siapa pemberi dan penerimaperintah. Jika hubungan cinta terjalin, ia memerlukan jiwa besar dankesabaran dalam menjalani hubungan seperti ini.
Sulung – Tengah
Sudut negatif dari hubungan ini adalah kemungkinan berubahnya sikapsi anak tengah untuk menyenangkan si sulung. Anak tengah adalahpasangan yang serasi untuk siapa saja. Meskipun begitu, ia seringkali menganggap si sulung sebagai yang suka menggertak danmenakutkan.
Jika anak tengah berpasangan dengan anak sulung, maka sering kali iaharus merelakan keinginan dan impiannya demi pasangannya. Namun,jika si tengah cenderung bersikap seperti anak bongsu, mereka dapatmenjadi pasangan yang cukup serasi.
Sulung – Bongsu
Kombinasi paling serasi. Si sulung dapat mengajarkan pasangannya,untuk bertindak lebih teratur dan dewasa, terutama saat menghadapimasalah serius. Sementara, si bongsu dapat seimbangkan sikap seriussi sulung dengan mengajaknya bersantai atau sekadar duduk sambilberkhayal mengenai masa depan.
Tengah – Tengah
Pasangan ini dapat pergi ke manapun dan memutuskan apapun yangmereka sukai. Mereka dapat menjadi sangat serasi, apabila yang satucenderung seperti anak sulung dan pasangannya seperti anak bongsu.Dengan begitu, mereka berdua dapat saling melengkapi.
Namun, anak tengah biasanya suka menyimpan rahsia. Hal ini tentudapat menjadi halangan serius dalam berkomunikasi. Bagaimanapun,masalah akan mudah dan cepat selesai kerana mereka pandaiberkompromi dan menjunjung tinggi perdamaian.
Tengah – Bongsu
Hubungan ini akan berjalan lancar, bila si anak tengah cenderungbersikap seperti anak sulung. Jika anak tengah menunjukkan cirisejati, maka ia akan terbawa-bawa gaya si bongsu yang lebih santaidan suka mengikut kehendak diri sendiri. Ini berlaku, terutamaapabila anak tengah ini adalah pihak perempuan.
Bongsu – Bongsu
Berhati-hatilah! Bersama pasangan yang seirama memang menyenangkan.Namun bila tidak melihat kenyataan, kamu akan sulit untuk mengawalsituasi.
nota kaki:Sudah termaktub sejak azali, seseorang itu akan bertemu siapa sebagai pasangan. Terimalah seadanya. Keadaan tidak akan selamanya mengikut kita, tetapi kitalah perlu bijak mengawal keadaan…

MERAPUmerapan by

post signature

4 comments:

cakap cakap cakap
selagi boleh cakap